igorsova: (Flag)
[personal profile] igorsova
Візовий режим із р.федерацією буде ефективним тільки за умови обов'язкового дактилоскопіювання абсолютно всіх громадян р.федерації при поданні на отримання української візи а також всіх громадян України із подвійним громадянством.

Profile

igorsova: (Default)
igorsova

November 2016

S M T W T F S
  12345
6 7 89101112
1314151617 1819
2021222324 25 26
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 05:33 am
Powered by Dreamwidth Studios