Русь

Apr. 24th, 2007 04:28 am
igorsova: (Default)
В географическое понятие Руськой земли или «всей Руськой земли», противопоставляемой Галичу, Суздалю, Смоленску и Новгороду, включались следующие города: Киев, Чернигов, Переяславль Русский, Вышгород, Белгород, Василев, Треполь. Города По-росья: Корсунь, Богуславль, Канев, Дверей, Торцький. Города «Черниговской стороны»: Стародуб, Трубчь, Глухов, Курск, Новгород-Северский, Остерский Городец. «Руськой земли волости» (города Погорынья): Бужск, Шумск, Тихомель, Выгошев, Гнойница.
В состав собственно Руси, не входили, по этим неполным данным, земли следующих:
Племена: Древляне, Радимичи, Вятичи, Словене, Кривичи, Тиверцы, Поляне?, Bаряги.
Города: Новгород, Смоленск, Владимир-на-Клязьме, Ростов, Суздаль, Рязань, Полоцк, Владимир-Волынский, Галич, Овруч, Неринск, Берлад.
Таким образом, для Руси остается Среднее Приднепровье с Киевом, Черниговом, Переяславлем и Северская земля, ни разу не противопоставленная Руси.

Read more )
igorsova: (Flag)
Московія і Татарія 1600Московія і Татарія 1612Московія 1621Татарія (Московія зліва) 1630Московіцька Імперія 1638Україна (і Московія) 1647
Typus_Generalis_Ukraina,_1649_big

Московія 1729Московія 1729 (2)
igorsova: (Default)
Часто можна почути нісенітницю що слово "україна" утворене від чомусь російського "акраіна".
Таке трактування, як на мене, чітко висвітлює пропаганду меншовартості всього українського, яка була популярною в Російській Імперії, Радянському Союзі, і нажаль залишається такою в Російській Федерації.

Візьмемо сербську мову, в ній також є слово країна - згадайте но республіку Српска Крајина.

Сербське "крáїна" і українські "крáй", "країна", "україна" означає певну територію.

'Krajina' in serbian means 'region', 'shire', 'county', etc...

ТОБТО сербське слово крáїна перекладається як регіон, графство (в українському еквіваленті графство відповідає розумінню князівство).

Галицька Оукраїна на сьогоднішню мову перекладається як Галицький Край, Галицьке Князівство. ("Оукраїна" вимовляється як УКРАЇНА, аналогічно "Роуська Правда" вимовляється як Руська Правда)
Козацькі україни це також краї в розумінні певних територій, регіонів а не граничних меж.
Та й в російській мові перельотні птахи повертаються в "радниє края", хоча цілком зрозумілі причини чому російські тлумачі так настирно оминають цю очевидну річ.

На оcтанок подам значення із словника:

край ім. ч. р.

1. (кого, чого) (лінія, що обмежує поверхню чого-небудь)
Синоніми: кінець, пруг розм., пружок розм., рубець розм., закраїна розм., закрайок розм., крайка розм., окрайок заст., окрай заст., окраєць заст.
2. (кого, чого) (невелика частина, відділена від чогось)
Синоніми: окрайок, окраєць, шматок
3. (кому, чому) (закінчення, припинення якоїсь дії, стану)
Синоніми: содуха розм. заст., амба розм., смерть, сконання, гибель, рішенець рідко, погибель, скін уроч., каюк розм., кончина уроч., каюк, кінець перен., могила розм.
4. (те саме, що країна)
Синоніми: держава, країна, панство заст., сторона, царство заст., земля
5. (кого, чого) (місцевість, область, район, чим-небудь характерний)
Синоніми: місцевість, сторона, україна, країна
6. (кого, чого) (віддалена від центру частина населеного пункту)
Синоніми: околиця, окраїна
7. (місце вздовж дороги)
Синоніми: узбіччя, узбочина, обочина розм.

краї́на ім. ж. р.

1. (територія, що становить єдність з погляду історії, природних умов, населення тощо)
Синоніми: держава, панство заст., сторона, царство заст., земля, край
2. (місцевість з певними природними й кліматичними особливостями)
Синоніми: місцевість, край, сторона, україна

Украї́на ім. ж. р., власна назва

україна ім. ж. р. (на кому, на чому) (місцевість з певними природними й кліматичними особливостями)
Синоніми: місцевість, край, сторона, країна

http://www.prolingoffice.com/page.aspx?l1=43
igorsova: (pic#)
Nationalism
1. Devotion to the interests or culture of one's nation.
2. The belief that nations will benefit from acting independently rather than collectively, emphasizing national rather than international goals.
3. Aspirations for national independence in a country under foreign domination.
The American Heritage Dictionary of the English Language (4th ed.) © 2000 by Houghton Mifflin Company

переклад:
Націоналізм
1. Відданість інтересам або культурі своєї нації.
2. Віра що нація буде мати більший зиск діючи незалежно, віддаючи перевагу насамперед власним національним інтересам ніж діючи колективно віддаючи перевагу інтернаціональним цілям.
3. Поривання до національної незалежності в країні з іноземним домінуванням.
The American Heritage Dictionary of the English Language (4th ed.) © 2000 by Houghton Mifflin CompanyNationalism
1. The state of being national; national attachment; nationality.
2. An idiom, trait, or character peculiar to any nation.
3. National independence; the principles of the Nationalists.
Webster's Revised Unabridged Dictionary © 1998 MICRA

переклад:
Націоналізм
1. Національний стан, національні атрибути, національність.
2. Специфічна ідіома, риса або характер y кожної нації.
3. Національна незалежність, принципи націоналістів.
Webster's Revised Unabridged Dictionary © 1998 MICRANationalism
Ideology based on the premise that the individual's loyalty and devotion to the nation-state surpass other individual or group interests.
Encyclopaedia Britannica © 2002

переклад:
Націоналізм
Ідеологія зміст якої в тому що особиста лояльность і відданість національній державі перевищує індивідуальні чи групові інтереси.
Encyclopaedia Britannica © 2002Nationalism
1. a sentiment based on common cultural characteristics that binds a population and often produces a policy of national independence
2. loyalty to one's country; patriotism
Collins Concise Dictionary 4th ed. © HarperCollins Publishers Reprinted 2000

переклад:
Націоналізм
1. Почуття базоване на спільних культурних характеристиках що об'єднує населення і часто породжує політику національної незалежності.
2. Відданість своїй країні, патріотизм.
Collins Concise Dictionary 4th ed. © HarperCollins Publishers Reprinted 2000

Profile

igorsova: (Default)
igorsova

November 2016

S M T W T F S
  12345
6 7 89101112
1314151617 1819
2021222324 25 26
27282930   

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 05:29 am
Powered by Dreamwidth Studios