igorsova: (Flag)
Реконструкція русла Волхова що доводить що Новгород і городище були окремими не пов'язаними часом і площею поселеннями.
igorsova: (Flag)
В 911 році, Русь (Київ) і Візантія підписали угоду. З боку Візантії цю багаторівневу угоду підписав імператор Лев Шостий, з боку Києва підписали: Karl, Ingjald, Farulf, Vermund, Hrollaf, Gunnar, Harold, Kami, Frithleif, Hroarr, Angantyr, Throand, Leithulf, Fast, and Steinvith (імена у підписантів з боку Русі виключно норські).
igorsova: (Flag)
идоша за море к варѧгом̑ . к руси . сіце бо звахуть . ты варѧ̑гы русь . ӕко се друзии зовутсѧ свеє . друзии же оурмани . аньглѧне . инѣи и готе
http://litopys.org.ua

Літописець, на мою думку, уявляв місце проживання отих вікінгів-русі десь в межах червоного овала.

igorsova: (Flag)
Русь як народ ρως - однина і множина.
ρως, ρωσιας (русіас) - приналежність.
Територія на якікй проживають вікінги русь - ρωσια, ρως

Цілком можливо що Новгород вже нарешті з'явився на мапі в десятому століті поза межами русі έξω ρώσιας (принаймні так перекладають назву якогось місця - Немоґардас, Неуоґарда, Невуґардас де колись сидів Свендославос/Sveinald)
Весною місцеві слов'яни звозять в Київ/ Κιοβα дерев'яні човни де і продають їх Русі. Русь потім мандрує ними далі до Константинополя.
Значення порогів співпадають у Русі і у слов'ян. Також слов'яни навколо Києва майстерно роблять човни, а отже і добре вміють ними користуватись. Не дивно що саме поляни асимілювали прийшлих вікінгів залишивши собі їхню назву - Русь, а ніякі інші племена слов'ян.

Bесь текст із англійським перекладом тут:
http://www.antiquehistory.net/rab/docs/DAI.pdf
igorsova: (Flag)
сьде лежитъ мо-
стичь чрьгоубъɪ-
ля бъɪвъɪи при
сумеонѣ ц︢ри
и при петрѣ ц︢ри
ос(м)иѭ же десѧ-
ть лѣтъ съɪ оста-
вивъ чрьгоубъɪлъ-
ство ї вьсе їмѣн-
иѥ бъɪстъ чрьнори-
зьць ї въ томь съ-
връши жизнь своѭ

(напис розділений на окремі слова для зручності, так як кириличне письмо десятого століття робилось суцільним написом без розділення на окремі слова, без великих літер і без знаків пунктуації)Саме там, в Преславській навчальній школі в столиці Першої Болгарської Імперії послідовниками Кирила і Мефодія була розроблена кирилиця.

Преславська навчальна школа (Pliska Literary School, Bulgarian: Преславска книжовна школа) була першим навчальним закладом Болгарської Імперії. Вона була заснована Царем/Імператором Борисом Першим (Цар=Цсар=Цезар - титул римських імператорів) в 885му році в тодішній болгарській столиці - Плішці.
В 893му році Симеон Перший перемістив столицю із Плішки в Преслав разом із навчальним закладом.
Преслав разом із навчальною школою були знищені Візантією в 972му році.
igorsova: (Flag)
Originally posted by [livejournal.com profile] alonka at Європа у 1918 році
Єтнографічна мапа Європи. 1918 рік.
4500x3665
4MB

Read more... )
igorsova: (Flag)
Московський князь Іван Третій (а отже і його наступник Василь Третій на початку свого княжіння) мав титул:
ИωАНЪ Б(О)ЖІЕЮ МИЛОСТІЮ ГОСПОДАРЬ
ВСЕЯ РУСИ ВЕЛИКЫІ КН(Я)ЗЬ И ВЕЛИКЫ КН(Я)С ВЛАД(имирский) И МОСК(овский) І НОВ(городский) І ПСК(овский) І ТВЕ(рской) І УГО(рский) И ВЯТ(ский) И ПЕР(мский) И БОЛ(гарский).

r_ivan3_3

Маємо перелік титулів: Великий Князь Русі i Великий Князь Володимирський i Московський i Новгородський i Псковський i Тверський i Угорський i Вятський i Пермський i Болгарський.
Зверніть увагу ба букву "i" тому що вона в титулі Івана ІV чітко розділяє поняття Русі i Володимира i Москви i Новгороду i Пскова i Твері i Угорщини i Болгарії.
При чому "Великий Князь всієї Русі" був безпідставним самоприсвоєним титулом Івана.
igorsova: (Flag)
мт҃(и) город = це калька з грецької μήτηρ (матір) πόλις (місто) = метрополіс

мт҃(и) городом̑ Рус̑скымъ = метрополісом Руським.

Метрополіс, в грецькому античному розумінні, це політичний, культуриний і економічний центр по відношенню до своїх колоній.
Тобто в 882му році Київ став метрополісом - політичним, економічним і культурним центром по відношенню до своїх колоній:

и оустави дани Словѣнм̑(о) и Кривичемъ . и Мерѧмъ . и оустави Варѧгом̑ дань даӕти . ѿ Новагорода . т҃ . гри̑венъ на лѣт̑ . мира дѣлѧ єже до см҃рти Ӕрославлѧ даӕше
igorsova: (Default)
В продовження цієї теми про двоголових орлів на російських монетах.

Монети Золотої Орди з двоголовими орлами за правління одинадцятого золотоординського хана Джанібека (кит. Чжагунбе, тат. Canibək, Җанібәк, каз. Әз-Жәнібек):
1731_a 1731_r

1723_a 1723_r

1724_a 1724_r

1725_a 1725_r

1726_a 1726_r

1727_a 1727_r

1728_a 1728_r

1729_a 1729_r

1730_a 1730_r

Хан Джанібек (1342 — 1357) видав ярлики (дозвіл на правління) московським князям: Семену Гордому (сину Івана Калити) і Івану Другому.

Ярлик (від тюркського ярл-ек — наказ, веління) — грамота від сеньйора підлеглому, якою визнаються права підлеглого на володіння його підконтрольною територією. Отримання грамоти встановлює між надавачем і отримувачем стосунки «господар — слуга».

Ханський ярлик виглядав так:
93570272bc00 tahtamish
igorsova: (Flag)
Parva Graecia Vs Magna Graecia
Мала Греція (власне Греція) Vs Велика Греція (територія грецьких колоній в Італії)

Magna Graecia , Lower Italy, inhabited by Greeks, Plin. 3, 10, 15, § 95; 3, 5, 6, § 42; Cic. de Or. 2, 37, 154; 3, 34, 139; id. Lael. 4, 13; id. Tusc. 1, 16, 38; called also Mājor Graecia , Liv. 31, 7, 11; Sen. Cons. ad Helv. 6 med.; Sil. 11, 21; whereas by a Greek proper it is called Parva Graecia , Plaut. Truc. 2, 6, 55; and absol.: “Graecia,” Cic. Arch. 5, 10.—Poet.: Major Graecia, in gen., for Italy: “Itala nam tellus Graecia major erat,” Ov. F. 4, 64.
Charlton T. Lewis, Charles Short, A Latin Dictionary
igorsova: (Flag)
1627 год. Указом царя московского Михаила Фёдоровича и патриарха Филарета (его отца), велено книги украинской печати собрать и на пожарах сжечь.

1672 год. Указ о запрете во всех городах людям всех чинов, иметь у себя дома книги украинской печати.

1677 год. Патриарх московский Иоаким приказал из украинских книг уничтожить листки, которые имеют разницу от книг московских.
Read more... )
igorsova: (Default)
О. Motiel maps, 1580

500x666

Sansone map, 1641

704x482

Typus Generalis Ukraina, 1647

1608x1258

Ukrainae pars, quae Kiovia palatinatus vulgo dicitu, 1647

3000x1261

Ukraina. Typus Generalis. 1647

1090x750

Delineatio generalis Camporum Desertorum vulgo Ukraina, 1648

1668x1311

Carte d’Ukranie Contenant plusiers Prouinces comprises entre les Confins de Moscouie et les Limites de Transiluanie, 1660

10000x4000

Ukrania, quae est terra Cosaccorum cum vicinis Valachiae, Moldavie Minrisque Tartariae provinciisз 1716

3000x2521

Amplissima Ucraniae Regio Palatinatus Kioviensem et Braclaviensem complectens..., 1770

650x561
igorsova: (Default)

2168x2020
852KB

Я вже викладав кольорову карту України 1647 го року тут:
http://igorsova.livejournal.com/3551.html
igorsova: (Default)
The Ukrainian LGM refuge is one of the postulated LGM refuge areas, located 'around' the Black Sea, where groups of humans sought shelter from the glacial climate around 13,000 years ago. From this and other LGM refuge areas a post-LGM recolonization of Europe and Central Asia is postulated.This area is hypothetically attractive due to the thermal conditions. During the LGM, the European climate was very dry. Northern rivers did not carry waters frozen in glaciers. Sea levels tended to decrease. The Black Sea may have substantially evaporated. The temperature on the bottom would have been 12C warmer than at the 'sea level'.

Haplogroup M17 or Hg R1a1, with an inferred age of ~15,000 years, is considered a marker to the people that originate from this glacial refuge.This gene is found at high frequency in Poland, Russia, Ukraine, the Czech and Slovak Republics, Tajikistan and Kyrgyzstan, and is common throughout Central Asia, but is rare in East Asia and Western Europe.The microsatellite diversity of R1a1 is postulated to have been connected with population spread in the period subsequent to the LGM. The marker was involved in recent migrations by Indo-European speaking peoples from the steppes, bringing the gene to new frontiers and an ethnic distribution that add to the evidence that M17 is a diagnostic Indo-Aryan marker. To the northwest this same gene spread into Scandinavian territory and is diagnostic as a marker to Viking movements between 800 and 1300 AD. To the east this gene found its way as far as eastern Siberia, with considerable concentrations in Kamchatka and Chukotka, and it can't be ruled out the gene even entered into the Americas by this route.The current distribution of this M17 (Hg R1a1) marker is characterized by high concentrations of the gene over wide areas from Lapland to Ukraine and from Poland to Kazakhstan and Pakistan, with sharp drops on the fringes where gene barriers are met, like caused by natural borders or the advance of peoples originally expanding from other LGM refuges, like postulated in Spain and the Balkans. The exceptionally high frequencies of R1a1 in the Kyrgyz, Tajik/Khojant, and Ishkashim populations are likely to be due to genetic drift, while lower concentrations elsewhere are partly due to documented intrusions, for instance of Turkish origin. There are several frequency variations across Eurasia, including intrusions of M89 (Hg F, common in Korea and India), M170 (Hg I, especially Hg I1 (M253) and Hg I1c (M223), originating from northwestern Europe), and M172 (Hg J2, attributed to the spread of farming from the Near East). From northeast Asia came M130 (Hg C, common in Mongolia ), while haplogroup R2 (M124) show a maximum in Central Asia.

Profile

igorsova: (Default)
igorsova

November 2016

S M T W T F S
  12345
6 7 89101112
1314151617 1819
2021222324 25 26
27282930   

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 05:37 am
Powered by Dreamwidth Studios