igorsova: (Flag)
igorsova ([personal profile] igorsova) wrote2016-11-18 11:43 pm
Entry tags:

Угода Русі (Києва) і Візантії десятого століття.

В 911 році, Русь (Київ) і Візантія підписали угоду. З боку Візантії цю багаторівневу угоду підписав імператор Лев Шостий, з боку Києва підписали: Karl, Ingjald, Farulf, Vermund, Hrollaf, Gunnar, Harold, Kami, Frithleif, Hroarr, Angantyr, Throand, Leithulf, Fast, and Steinvith (імена у підписантів з боку Русі виключно норські).